Andere zienswijze

De Traditionele Chinese Geneeswijze (TCG) kijkt op een andere manier naar klachten dan de westerse geneeskunde. Waar westers geschoolde artsen inzoomen op de klacht, doen TCG-behandelaars het tegenovergestelde: zij zoomen uit naar het hele lichaam, dat zij als een eenheid zien.

Samenhang

Waar de artsen in de westerse geneeskunde eerder geneigd zijn om naar de klacht an sich te kijken en die te behandelen, gaat de oosterse gezondheidszorg op zoek naar de samenhang met andere klachten en op die manier naar de oorzaak. Daardoor kan TCG ook preventief werken: je kunt hiermee bijvoorbeeld klachten opsporen die uiteindelijk kunnen leiden tot een vleesboom of maagzweer, ver voordat deze aandoeningen zich openbaren. Door vroeger in een ziektestadium in te grijpen, kan veel ellende, zoals blijvende schade aan organen, voorkomen worden.

Afspiegeling van de natuur

Niet alleen kijkt de TCG naar het hele lichaam, maar ook naar ritmes; naar je leefritme en naar je dag- en nachtritme. Net als alle levende organismen is het goed voor je als ’s nachts rust (Yin) en overdag actief bent (Yang). Als je dagdingen ’s nachts doet of nachtdingen overdag, kun je uit balans raken.

Een tekort aan slaap kan bijvoorbeeld uiteindelijk tot migraine leiden, omdat het gebrek aan nachtrust je basisenergie verzwakt. De TCG-therapeut kan met adviezen voor simpele aanpassingen in je dagindeling, de klachten vaak al sterk verminderen.